PWGay
http://pwgay.vipserv.org/

wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum
http://pwgay.vipserv.org/viewtopic.php?f=20&t=3182
Strona 1 z 2

Autor:  trekker [ 9 sie 2011, o 11:28 ]
Tytuł:  wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Drodzy Wszyscy,

Się spotkaliśmy, pogadaliśmy i oto co wymysliliśmy - prośba o przeczytanie całości do końca.

Cytuj:

Forum jest dobrem wspólnym wszystkich użytkowników, dlatego wszyscy powinni o nie dbać. Mając na uwadze dbałość o poziom dyskusji jak i pewne uwarunkowania prawne, nie każda wypowiedź jest na nim jednak dopuszczalna. Ponadto, biorąc pod uwagę zarówno skalę forum (ilość użytkowników i postów) oraz ograniczenia techniczne (nie wszystko można zautomatyzować) konieczne jest wyznaczanie na forach internetowych moderatorów i administratorów, których zadaniem jest pilnowanie aby dyskusja na forum przebiegała w określonych ramach.

Należy przy tym pamiętać, że:
- podstawą tej dyskusji są wypowiedzi użytkowników, dlatego o jej poziom powinni dbać w takim samym stopniu wszyscy wypowiadający się. Prawo pisania na forum wiąże się z obowiązkiem dbania o to co i jak się pisze. W szczególności, wypowiedzi naruszające prawa innych do korzystania z forum są przyczynkiem od odebrania dostępu osobom, które przedmiotowych naruszeń dokonały.
- Nie każda taka decyzja jest oczywista. Czego nie da się zautomatyzować, to pozostaje do rozważenia w gestii osób do tego powołanych. Trzeba jednak mieć na względzie, ze pewne kwestie nie są i nie będą czarno-białe.
- Swoją rolę administratorzy i moderatorzy pełnią na zasadach wolontariatu. Dlatego biorąc pod uwagę różne rozwiązania powyższych problemów, trzeba mieć na względzie ograniczone zasoby (w tym czasowe) jakimi dysponują.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania proponujemy wprowadzić następujące zmiany w funkcjonowaniu forum:

§ 1.

Każdy post podlegający moderacji można zaliczyć do jednej z 3 kategorii:
  • Kategoria I: posty podlegające natychmiastowej moderacji, czyli łamiące prawo, zawierające groźby, spam, pornografię, reklamy serwisów komercyjnych.
  • Kategoria II: posty podlegające moderacji po zgłoszeniu przez Użytkownika i Ew. konsultacji: naruszające dobra osobiste; obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nienawistne. Moderacja polega na zastosowaniu jednej lub więcej z wymienionych możliwości: ukryciu postu, jego edycja, wysłaniu ostrzeżenia użytkownikowi.
  • Kategoria III: posty podlegające moderacji MassModem (o którym niżej): wulgaryzmy, ogłoszenia towarzyskie, pozostałe.

Do czasu implementacji MassModa Kat. II & III traktowane są tak samo. - tj. podlegają zgłoszeniom do moderatorów.

Autor każdego usunięty/ukryty/wyedytowany post Kat. I & II dostaje ostrzeżenie. 3 ostrzeżenia w okresie pół roku skutkują bezterminową blokadą konta.

Konto założone w celu obejścia zbanowania jest blokowane.
Jeśli jedyną (tj. w szczególności pierwszym napsianym postem) aktywnością Użytkownika są posty z Kat. I, jest on banowany bezterminowo.
Post krytyczny względem Administracji traktowany jest jak każdy inny post.

Wprowadzony zostanie MassMod umożliwiający Użytkownikom ocenianie postów i wzięcie udziału w moderowaniu Forum. Opis wtyczki można znaleźć na stronie: http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=70&t=2116969

W skrócie:
- co do zasady możliwe będzie oceniania pozytywne i negatywne postów przez wszystkich użytkowników
- posty ocenione negatywnie przestają być wyświetlane , chyba, że ktoś ustawi w profilu inne opcje
- użytkownicy dostają punkty, tzw. karmę, za każdy oceniony post, którego są autorem. Posty ocenione pozytywnie zwiększają karmę, negatywnie - zmniejszają
- nie można oceniać własnych postów
- nie każdy i nie zawsze będzie mógł oceniać. żeby dostać możliwość oceniania muszą być spełnione warunki:
- użytkownik ma nieujemną karmę
- użytkownik musi zostać wylosowany i dostać “tokeny”
- losowanie: im ktoś ma wyższą karmę, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie wylosowany
- ocenianie: wykonanie jednej oceny zmniejsza zasób tokenów
- tokeny: wygasają po określonym czasie

§ 2.

Wprowadza się maksymalną ilość Administratorów– 2 oraz Moderatorów – 3.

Administrator:
Ma prawo nadać uprawnienia na czas określony wybranemu przez siebie Użytkownikowi celem realizacji konkretnych zadać np. konserwacji kodu. Kandydatura ta nie wymaga akceptacji Użytkowników. Przy wyborze Administrator kieruje się umiejętnościami ww. Użytkownika. Nadanie uprawnień Administrator ma obowiązek ogłosić na forum precyzując okres, na jaki zostały nadane, oraz charakter wprowadzanych zmian.

Użytkownik Asakura traci uprawnienia administratorskie.

Planowane jest - na okres przejściowy, czyli do końca kadencji obecnych moderatorów - nadanie uprawnień administratora dodatkowej osobie, gdyż obecnie jest tylko jeden administrator. Sprawa będzie szczegółowo opisana po ustaleniu tej osoby.


Moderatorzy:
- roczna kadencja.
- wybór nowych moderatorów na dwa tygodnie przed wygaśnięciem kadencji obecnych – 3 kwietnia 2012.
- kandydaci muszą zgłosić się sami.
- kandydat musi mieć pozytywną karmę (por. par. 1 - opis Mass Moda) lub w przypadku braku rozwiązania MassMod – brak ostrzeżeń w ost. Pół roku.
- prawo głosu mają Użytkownicy z pozytywną karmą.

- Jeśli Moderator nie udziela się przez pół roku, to po dyskusji w gronie Administracji może stracić uprawnienia.
- Jeśli Moderator nie stosuje się do Regulaminu Użytkowników, traktowany jest jak Użytkownik.
- Jeśli zostaje zbanowany – traci uprawnienia. Jeśli jego posty należą do Kat. I – traci uprawnienia od razu.
- Jeśli Moderator działa na szkodę Forum, zostaje zawieszony w prawach, a w ciągu dwóch tygodni Użytkownicy w glosowaniu mają podjąć decyzję, co do dalszego pełnienia przez niego funkcji.
- Jeśli Moderator zostaje zbanowany w wyniku MassModa, traci uprawnienia od razu.
- Moderator ma prawo do złożenia swoich uprawnień przed upływem jego kadencji. W takim przypadku użytkownicy są powiadamiani o sytuacji i rozpoczynana jest procedura wyboru nowego Moderatora.
- Jeżeli przy upływie kadencji Moderatora nie będzie nowych kandydatur na tę funkcję, uprawnienia są automatycznie przedłużane.

§ 3.

Konta Użytkowników nie będą usuwane nawet na ich wyraźną prośbę. Jeśli Użytkownik wyrazi chęć opuszczenia forum, Administracja usunie jego dane personalne i zmieni nicka. Administracja stoi na stanowisku, że posty ww. Użytkownika stanowią integralną część forum i ich usunięcie negatywnie wpłynie na przejrzystość wątków.

§ 4.

Każda dyskusja dotycząca zmian funkcjonowania Forum musi mieć od razu określony czas trwania (nie dłuższy niż 1 miesiąc). Użytkownik zakładający tego typu wątek zobowiązany jest do precyzyjnego opisania rzeczy, którego jego zdaniem się nie sprawdzają oraz zaproponowania zmian. W przeciwnym wypadku zgłaszane uwagi stają się praktycznie niemożliwe do wdrożenia i należy się liczyć z ich zignorowaniem.

§ 5.

W ciągu miesiąca przedstawiony zostanie Regulamin Forum zawierający wszystkie opisane tu postulaty, pod warunkiem zaangażowania się użytkowników forum w jego pisanie. W związku z tym niniejszym czekamy na zgłoszenia osób gotowych poświęcić swój czas na napisanie nowego regulaminu zgodnie z ustaleniami.

§ 6.

Proponujemy, by opracować tzw. „Welcome Pack”, który będzie wysyłany do nowo rejestrowanych Użytkowników. Naszym zdaniem powinien zawierać powitanie oraz linki do ‘Kto skąd’ i Regulaminu. Proponujemy w tym celu zmodyfikować Wiadomość Powitalną wysyłaną automatycznie po rejestracji.

§ 7.

Dalsze działania
1. Czekamy na zgłoszenia osoby/osób, które chciałyby opracować nowy regulamin.
2. Przygotowanie nowego regulaminu
1. Wybranie osoby do pomocy w zarządzaniu forum i nadanie jej uprawnień administratora
2. Uporządkowanie modelu uprawnień na forum
3. W celu sprawnego wdrożenia rozwiązania MassMod zostaną nadane tymczasowo uprawienia administracyjne wybranemu użytkownikowi. Sprawa będzie szczegółowo opisana po ustaleniu tej osoby
4. implementacja MassModa

Do ustalenia na następnym spotkaniu:
1. co zrobić z wątkiem “wyjścia”
2. co zrobić z działem “spotkania”i teraz kilka ważnych ustaleń co do tego KTO co robi:

1. trekker
Po gruntownym przemyśleniu sprawy stwierdziłem co następuje:
- jestem za stary żeby zajmować się forum, które z założenia miało być "studenckie"
- dodatkowo ilość czasu i energii jaką mogę poświęcać forum jest absolutnie niewystarczająca już teraz.
Dlatego, jakkolwiek nadal czuję się za forum odpowiedzialny, to jednak nie na tyle silny żeby je dalej prowadzić. Dlatego podjąłem decyzję że forum będę się zajmował nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia opłaty za serwer.

W związku z powyższym liczę na zaangażowanie użytkowników przy doprecyzowywaniu i wprowadzaniu zmian, a w szczególności:
- zbieram propozycje od osób gotowych przekuć pomysły na zmiany regulaminie w faktyczny dokument. Uwaga: oczekuję osób, które podejmą się spisania i zredagowania kompletnego dokumentu stanowiącego zamkniętą całość, a nie osób, które będą tylko zgłaszać uwagi.
- zgodnie z par. 2. powyższych ustaleń, zacznę zaraz szukać osób gotowych na teraz przejąć administrację forum. Na razie tymczasowo - do kwietnia minimum.
Co nie zmienia najważniejszego: czekam na chętnych do zajęcia się forum już teraz i przejęcie: kodu, domeny i serwera. Oraz drugiej osoby do przejęcia od kwietnia administracji forum poprzez GUI.

2. Makaron
Na prośbę Makarona informujeteż, że postanowił on być mmoderatorem tylko do końca tej kadencji i po jej zakończeniu nie będzie się ubiegał o wybranie na moda.

Podsumowując: czekam na Wasz odzew!

Autor:  Surion [ 9 sie 2011, o 14:19 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Obrazek

Autor:  Chlopiec [ 9 sie 2011, o 14:42 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

trekker pisze:
- zbieram propozycje od osób gotowych przekuć pomysły na zmiany regulaminie w faktyczny dokument. Uwaga: oczekuję osób, które podejmą się spisania i zredagowania kompletnego dokumentu stanowiącego zamkniętą całość, a nie osób, które będą tylko zgłaszać uwagi.
Zgłaszam się.

Autor:  cysiek [ 9 sie 2011, o 16:44 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Chlopiec pisze:
trekker pisze:
- zbieram propozycje od osób gotowych przekuć pomysły na zmiany regulaminie w faktyczny dokument. Uwaga: oczekuję osób, które podejmą się spisania i zredagowania kompletnego dokumentu stanowiącego zamkniętą całość, a nie osób, które będą tylko zgłaszać uwagi.
Zgłaszam się.


ja chętnie pomogę

Autor:  trekker [ 9 sie 2011, o 17:35 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

fajnie!

a że "gdzie kucharek sześć.." proponuję zespół d/s regulaminu niniejsyzm zamknąc. umówicie sieprosze chłopaki we własnym zakreie razem, zorganizujcie sobie pracę i dajcie znać do kiedy bylibyście w stanie to spisać.

w pierwszym poście padła propozycja miesiaca - ustalcie między sobą czy bedizecie w stanei przygotować pierwszy draft np. na 9 września?

co z admnami? ktoś chętny?

Autor:  Chlopiec [ 9 sie 2011, o 17:52 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Treku, pisałeś że spisane przez Was ustalenia mają być dodane do regulaminu. Czy dobrze rozumiem, że podstawą do stworzenia tego "dokumentu" ma być obecny regulamin + to co ustaliliście?
Całość ma być regulaminem, prawda? Czy ma mieć na początku definicje, tak jak to bywa w dobrze spisanych umowach?

Autor:  trekker [ 9 sie 2011, o 18:34 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

ad 1. zapewne nie da sie zachowac wszystkiego ze starego regulaminu, ale generalnie tk - trzeba imho obie rzeczy skleić i też uspójnić

ad. 2- jak najbardzeij! moze wezcie regulamin innego serwisu - jako szkielet - i dopasujcie z nasza trescia

Autor:  Smith [ 9 sie 2011, o 18:59 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

trekker pisze:
2. Makaron
Na prośbę Makarona informujeteż, że postanowił on być mmoderatorem tylko do końca tej kadencji i po jej zakończeniu nie będzie się ubiegał o wybranie na moda.
Należy przez to rozumieć, że Makaron nie zgadza się z którymś z ww. ustaleń?

Autor:  Quarrel [ 9 sie 2011, o 19:05 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

trekker pisze:
a że "gdzie kucharek sześć.." proponuję zespół d/s regulaminu niniejsyzm zamknąc.
ja też chcę :(
Cytuj:
moze wezcie regulamin innego serwisu - jako szkielet - i dopasujcie z nasza trescia
mam taką propozycję - może zamiast regulaminu zrobić FAQ? forma atrakcyjniejsza do czytania, a treść jaką można zawrzeć jest taka sama :-P

Autor:  Chlopiec [ 9 sie 2011, o 19:14 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Quarrel pisze:
mam taką propozycję - może zamiast regulaminu zrobić FAQ? forma atrakcyjniejsza do czytania, a treść jaką można zawrzeć jest taka sama :-P
Ja bym sugerował FAQ jako dodatek - tak jak napisałeś - atrakcyjniej by się czytało i wyjaśniałoby coś prostym językiem.

Autor:  Makaron [ 9 sie 2011, o 19:16 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Smith pisze:
trekker pisze:
2. Makaron
Na prośbę Makarona informujeteż, że postanowił on być mmoderatorem tylko do końca tej kadencji i po jej zakończeniu nie będzie się ubiegał o wybranie na moda.
Należy przez to rozumieć, że Makaron nie zgadza się z którymś z ww. ustaleń?


Nie, Makaron zgadza się z wszystkimi ustaleniami i chętnie przy ich wprowadzaniu pomoże.

Autor:  cysiek [ 10 sie 2011, o 09:27 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Quarrel pisze:
trekker pisze:
a że "gdzie kucharek sześć.." proponuję zespół d/s regulaminu niniejsyzm zamknąc.
ja też chcę :(

kurczę, ponieważ ja teraz wyjeżdżam na 2 tygodnie i nie będę się mógł spotkać z Chłopcem w tym czasie, a sprawa jest dość pilna, to może wobec tego Ty z nim się tym zajmij, a ja się postaram w jakiś inny sposób przysłużyć po powrocie.

Autor:  Chlopiec [ 10 sie 2011, o 10:42 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Ogólnie robota jest trudna do podziału jeśli chodzi o sam regulamin.
Ponieważ mi pisanie wielu tysięcy znaków nie sprawia problemów, myślę że mogę sam spisać regulamin, a Was poprosić o sprawdzenie i wprowadzenie poprawek.
Do tego Quarrel może dorobić FAQ. Trzeba też zrobić maila dla nowych użytkowników.

Autor:  mithnae [ 10 sie 2011, o 10:51 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

Jestem za.
W opublikowanych przez ciebie wytycznych zebrałeś najważniejsze rzeczy, majki i ja się odnieśliśmy, treku podsumował. Do tego dochodzi obecny regulamin i ustalenia ze spotkania moderatorów z trekiem.
Proponuję - jeśli możesz - aby sam regulamin maksymalnie skrócić, a wszelkie kwestie, w których obawialiśmy się przeregulowania przenieść do FAQ, które będzie mogło również służyć za zbiór wytycznych pomocnych przy rozstrzyganiu dylematów moderacyjnych.
Jeśli oczekiwałbyś jakiegoś wsparcia - wiesz jak przejść na druga stronę ulicy. :-)

Autor:  trekker [ 10 sie 2011, o 19:24 ]
Tytuł:  Re: wnioski dot. regulaminu i dalszych losw forum

baj ze łej

mnie od 13 do 31 sierpnia nie ma

a makarona nie ma od 13 do 20

wiec sie spotykajcie nie baczac na nas ;)

Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/